Cách chọn Tôm - Cua - Cá ngon
Cách chọn trứng, cách phân biệt mật ong thật giả

Để trả lời câu hỏi này, mời các bạn xem bảng thông tin về đơn vị của vàng như sau:

Một cây vàng bằng 10 chỉ
Một cây vàng nặng 3,50 g
Một kg vàng là 26 cây 2 chỉ
Một kí vàng bằng 262 chỉ

Một ounce tương đương 31,103 476 8 g.
Một chỉ vàng là 0,35 g
Một ounce tương đương 10 chỉ 8 phân 8 ly.

How to Get your Vietnam visa for Hong Kong